Lübnan Savunma Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Kheir'ın Ziyareti (29-30 Mart 2016)

Lübnan Savunma Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Kheir,  MGK Genel Sekreteri Vali Sayın Seyfullah Hacımüftüoğlu’nun davetlisi olarak 29-30 Mart 2016 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Heyetler arası görüşmede taraflar, iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunmuş ve iki ülke milli güvenlik kuruluşları arasında kurumsal işbirliği tesis edilmesi iradesi taraflarca ortaya konulmuştur.

Ziyaret çerçevesinde Savunma Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Kheir, konuyla ilgili bakanlık ve kurumlarla da resmi temaslarda bulunmuştur.