Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Dairesi Başkanlığı

Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Dairesi Başkanlığı, seferberlik ve savaş hali konusunda Milli Güvenlik Kurulu tarafından ve kanunlarla Genel Sekreterliğe verilen görevleri yapar.