Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

(a) Milli Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla Genel Sekreterliğe verilen görevler doğrultusunda araştırma ve değerlendirme yaparak dokümanlar hazırlamak

(b) (a) bendinde belirtilen konularda veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak

(c) Basın ve yayınları takip etmek

(d) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak