Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Etik davranış ilkelerine uyma” başlıklı 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, bir ay içinde, Ek-1’de yer alan "Etik Sözleşme" belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge, personelin özlük dosyasına konur.” hükmüne istinaden Kurumumuzda göreve yeni başlayan personelin imzalamakla yükümlü olduğu “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” personelin özlük dosyasında saklanmaktadır.

 

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi