İhtiyaç Kriterleri Otomasyon Sistemi (İKOS) Kullanıcı Eğitimi (17-24 Mart 2014)

MGK Genel Sekreterliği tarafından 17-24 Mart 2014 tarihlerinde Başbakanlık ve 21 Bakanlık personeline İKOS Kullanıcı Eğitimi verilmiştir. Eğitime kurumların seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını yürüten 196 personel iştirak etmiştir. Eğitim e-Devlet Kamu Uygulamaları Merkezi üzerinden canlı ortamda uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.