Azerbaycan Güvenlik Kurulu Sekreteri Korgeneral Ramil USUBOV ile Beraberindeki Heyetin Ziyareti (13-14 Ekim 2021)

Azerbaycan Güvenlik Kurulu Sekreteri Korgeneral Ramil USUBOV ve beraberindeki heyet, MGK Genel Sekreteri Vali Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU’nun davetine icabetle 13-14 Ekim 2021 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan Millî Güvenlik Kurullarına verilen “millî güvenlik konularında ortak toplantılar düzenleme ve müzakerelerde bulunma” görevi çerçevesinde anılan Kurulların sekretaryaları arasındaki ilk toplantı, 13 Ekim 2021 tarihinde MGK Genel Sekreterliğinde gerçekleştirilerek bölgesel ve küresel güvenlik konuları ele alınmıştır.

Azerbaycan Güvenlik Kurulu heyeti, ziyaret çerçevesinde ilgili diğer kurumlarla da temaslarda bulunmuştur.