Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Milli Güvenlik Danışmanı Muhammed Hanif Atmar'ın Ziyareti (03-06 Şubat 2016)

Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Milli Güvenlik Danışmanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Muhammed Hanif Atmar, MGK Genel Sekreteri Vali Sayın Seyfullah Hacımüftüoğlu’nun davetlisi olarak 03-06 Şubat 2016 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Heyetler arası görüşmede taraflar, iki ülkeyi ilgilendiren milli, bölgesel ve küresel güvenlik meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunmuş ve iki ülke milli güvenlik kuruluşları arasında kurumsal işbirliği tesis edilmesi iradesi taraflarca ortaya konulmuştur.

Ziyaret çerçevesinde Milli Güvenlik Danışmanı Atmar konuyla ilgili bakanlık ve kurumlarla da resmi temaslarda bulunmuştur.