Genel Sekreterlikten Haberler


Macaristan Başbakanı'nın Millî Güvenlikten Sorumlu
Başdanışmanının Genel Sekreteri Ziyareti
Detayları okumak için tıklayınız.

MGK Toplantıları


2024 Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı.
Basın açıklamasını okumak için tıklayınız.

Genel Sekreter

Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU
Vali
Genel Sekreter

 

Özgeçmişi

Sekreterya Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sekreterya Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

(a) Milli Güvenlik Kurulunun gündemine girebilecek konuları tespit ederek Genel Sekretere sunmak

(b) Cumhurbaşkanının tespit ettiği gündemi Kurul üyelerine dağıtmak

(c) Kurul toplantıları için toplantı yerinin hazırlanmasını sağlamak

(d) Kurul toplantı tutanaklarını usulüne göre tutmak

(e) Toplantı sonucunda alınacak karar ve basın bildirisi taslağını hazırlayarak Kurul tarafından tasvibini müteakip Kurul kararlarını beş nüsha olarak imzalatmak; kararların bir nüshasını Cumhurbaşkanına, iki nüshasını Başbakanlığa, bir nüshasını da Genelkurmay Başkanlığına göndermek; bir nüshası ile görüşme tutanaklarını Genel Sekreterlik arşivinde muhafaza etmek

(f) Basın bildirisini basın ve yayın organlarına dağıtmak

(g) Kurulun her türlü yazı işlerini yürütmek

(h) Milli Güvenlik Kurulu toplantıları ile ilgili bütün belgeleri, kararları ve tutanakları gizliilik derecelerine uygun olarak tespit etmek, dosyalamak, koruyucu ve düzenleyici arşiv hizmetlerini yürütmek

(i) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak