29 Aralık 2005 Tarihli Toplantı

1. MİLLİ GÜVENLİK KURULU; 29 ARALIK 2005 GÜNÜ OLAĞAN TOPLANTISINI YAPMIŞTIR.

2. TOPLANTIDA;

A. IRAK'TA 15 EKİM 2005 TARİHİNDE YAPILAN ANAYASA REFERANDUMU VE 15 ARALIK 2005 TARİHİNDE YAPILAN GENEL SEÇİMLERİN SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLMİŞ; GENEL SEÇİMLERE SÜNNİ KESİMİN DE KATILMIŞ OLMASININ ÖNEMİNE DEĞİNİLEREK, SİYASİ SÜRECİN IRAK HALKININ TÜM KATMANLARININ TEMSİLCİLERİNİN KATKILARIYLA SÜRDÜRÜLMESİNİN YARARI VURGULANMIŞ; KERKÜK GİBİ HASSAS KONULARIN TÜM IRAKLILARIN ÜZERİNDE UZLAŞMAYA VARACAĞI BİR ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞ; KOMŞUMUZ IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE SİYASİ BİRLİĞİNİN KORUNMASININ ÖNEMİ TEYİD EDİLEREK, BARIŞ VE İSTİKRARIN TESİSİNE VE ÜLKENİN YENİDEN İMARINA VERDİĞİMİZ DESTEĞİN SÜRECEĞİ İFADE EDİLMİŞ;

B. DEVLETİMİZİN ÜNİTER YAPISI VE ANAYASA İLE BELİRLENMİŞ NİTELİKLERİNİN MUHAFAZA EDİLMESİ, MİLLİ HEDEFLERİMİZE YÖNELİK BÖLÜCÜ VE TERÖRİST TEHDİDİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN UYGULANMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRMESİ YAPILMIŞ; BU TEHDİDE KARŞI MÜCADELENİN TOPYEKÜN BİR ANLAYIŞLA SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA DEVLETİN TÜM KURUM VE KURULUŞLARI ARASINDA ETKİN BİR İŞBİRLİĞİ VE EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASININ ÖNEMİ VURGULANMIŞ;

C. KURULUN NİSAN 2005 TOPLANTISINDA DA ELE ALMIŞ OLDUĞU İÇ GÖÇÜN YOL AÇTIĞI EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL VE KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNLEMLER GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR.