2003 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı

1. Milli Güvenlik Kurulu; 25 Temmuz 2003 tarihinde aylık olağan toplantısını yapmıştır.

2. Toplantıda;

a. Ülkemizin güvenlik ve asayişini etkileyen iç ve dış gelişmeler ile,

b. Toplumu ve kamu vicdanını rahatsız eden yolsuzlukların önlenmesi için tapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve alınması gereken ek önlemler üzerinde durulmuştur.

c. Ayrıca, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı konusundaki yasal ve idari önlemlerin sonuçları hakkında kurul'a bilgi sunulmuştur.